GEBRUIKSVOORWAARDEN

  Groupe SEB Nederland BV heeft naar redelijkheid al het mogelijke gedaan om er voor te zorgen dat de informatie op de website correct is, wij kunnen echter geen garantie geven over de volledige correctheid van de informatie die via deze website wordt verkregen, inclusief de op de website weergegeven hyperlinks. Groupe SEB Nederland BV behoudt het recht om op elk moment veranderingen aan te brengen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Groupe SEB Nederland BV accepteert geen aansprakelijkheid voor incorrectheden of omissies op de website.

Alle besluitvorming op basis van informatie verkregen van deze website zijn voor eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker.